Hoeverveiling

Voor kerk, jeugdwerk, sport- en muziekverenigingen

Hoeverveiling brengt 16,7 mille op

De Hoeverveiling, die zaterdag 7 mei in Egmond aan den Hoef werd gehouden, heeft € 16.700 opgebracht. Een mooi resultaat, ondanks dat de opbrengst wat minder is dan voorgaande jaren. De veiling moest in het begin van de avond even op gang komen, het was nog niet zo druk. Mogelijk was daar de combinatie van de meivakantie en het mooie weer debet aan. Maar na verloop van tijd wisten de veilingmeesters, Cees Baaij, Gerard Scholten en Gerard Belleman, het biedende publiek steeds enthousiaster te maken en werd er in hoog tempo en met goede prijzen de kavels aan de man gebracht. Bijzonder in trek waren enkele speciale etentjes bij mensen thuis. Verder werd er door vele kopers een ticket voor de Magic History Tour bemachtigd welke op 3 september gaat plaatsvinden in Egmond. Dit jaar was het voor het eerst mogelijk een bieding via deze website uit te brengen. Enkele kopers hebben daar gebruik van gemaakt. Twee kavels zijn via de website verkocht. Volgend jaar hopen we meer uitbreiding hierin te kunnen bewerkstelligen, zodat kopers die niet in de gelegenheid zijn de avond te bezoeken een mogelijkheid tot bieden hebben. Hierbij willen wij eenieder bedanken die de veiling tot een succes hebben gemaakt. Alle vrijwilligers, aangesloten verenigingen, sponsors, schenkers, websitebouwers: Daan en Nick  etc.: Heel hartelijk dank !!