Hoeverveiling

Voor kerk, jeugdwerk, sport- en muziekverenigingen

HOEVERVEILING DATUM VERPLAATST NAAR 3 NOVEMBER

In 2018 zal de Hoeverveiling op zaterdag 3 november zijn.
Hiermee komt een einde aan een jarenlange traditie om de hoeverveiling op de zaterdag voor moederdag te houden.
Veilingmeester van de Hoeverveiling: Gerard Belleman: Al een aantal jaren zien wij het bezoekersaantal van de veilingavond terug lopen.
Terwijl het enthousiasme en het draagvlak in het dorp er overduidelijk wel is.
Een veel gehoorde reden, waarom vaste bezoekers niet meer komen bleek de meivakantie te zijn.
Al jaren valt juist dit weekend Hemelvaart of meivakantie. In dit weekend gaan veel mensen erop uit.
Uit een enquête gehouden onder een aantal betrokkenen van de veiling blijkt dat er in het najaar meer bezoekers op de veilingavond verwacht kunnen worden
Veel dorpsbewoners zien een gezellige avond in het Dorpshuis Het Hanswijk in het najaar in de vorm van de Hoeverveiling wel zitten.
Vandaar dat de keuze op zaterdag 3 november is gevallen. Dit biedt ook mogelijkheden om andere kavels aan te bieden dan die er in het voorjaar zijn.
Denk aan Decemberkadeaus en Kerstpakketten. En wie weet zoals weleer bollenpakketten en winterse uitjes.
Zet zaterdag 3 november dus alvast in de agenda.
Met vele kavels belooft het alvast een gezellige avond te worden,
met hopelijk net als voorgaande jaren weer eens een goede opbrengst, welke ten goede komt aan de Hoeverkerk en vele Jeugd-verenigingen in Egmond aan den Hoef.
We hopen te kunnen rekenen op  uw steun en enthousiasme voor de HOEVERVEILING 2018