Hoeverveiling

Voor kerk, jeugdwerk, sport- en muziekverenigingen

Info

Aan allen die de Hoeverveiling een warm hart toedragen.
Dankzij de inzet van de medewerkers en schenkers van diensten en artikelen voor de veiling hebben wij over twee weken weer een lijst met kavels beschikbaar voor de veiling. Nu nog veel belangstelling van u als mogelijke koper en de Hoeverveiling 2019 mag opnieuw geslaagd worden genoemd. Want u als koper bepaalt het succes van de veiling.
 
Bezoekers en kopers van de veiling: u bent van harte welkom.
Na een geslaagde hoeverveiling van 2018 voor het eerst gehouden in november, gaan wij ook dit jaar voor een goede opbrengst in november 2019. Wij nodigen u van harte uit en rekenen op een groot aantal bezoekers. Wij garanderen u een stukje "dorpse gezelligheid" waar u i.p. helemaal niets voor hoeft te betalen. Sterker nog, u krijgt een kopje koffie aangeboden en gratis hapjes. Als u om 20.00 uur aanwezig bent maakt u kans op de traditionele exclusieve welkomstprijs.
Alleen daarom al mag u zaterdagavond 2 November niet missen.
 
Website:    www.hoeverveiling.nl
Op deze website kunt u straks zien wat er allemaal geschonken is, maar ook nadere uitleg per product of dienst, zodat u weet wat u koopt. Van diverse kavels zijn er foto’s beschikbaar van het product of dienst. Indien u een foto heeft van uw geschonken kavel kunt u deze foto doormailen naar:  wpm.molenaar@quicknet.nl,
Aan de aanbieders van goederen en diensten:
Wij weten dat veel gevers het op prijs stellen dat namen genoemd worden in de catalogus.
Wij komen aan dit verzoek zoveel mogelijk tegemoet waarbij voorop staat dat er snel en
accuraat geveild kan worden.
 
Een gedeelte van uw gaven wordt verloot middels het rad van avontuur of bijeengevoegd in  levensmiddelenpakketten.  Ook worden uw gaven tot premieartikel bestempeld met het doel om zoveel mogelijk bieders te animeren. Hierdoor wordt de opbrengst voor kerk en verenigingen groter.
 
De aanbieders van later te leveren prestaties (zoals etentjes, werkzaamheden vaartochten, e.d.) krijgen bericht wie hun product heeft gekocht. Binnen een jaar moet de aangeboden prestatie op verzoek van de koper worden geleverd. Bij niet leveren wordt de aanbieder als koper beschouwd. Deze dient dan de aan de verkoop verbonden financiële verplichtingen te voldoen.
 
Zaterdagavond 2 november 2019  in het Dorpshuis Hanswijk, aanvang 20.00 uur.
Zaterdagavond van 19.30 tot 20.00 uur stellen wij u in staat de goederen te bekijken.
Iedere bezoeker ontvangt een koopnummer waarmee geboden kan worden.
Gekochte goederen kunnen na afloop van de veiling onmiddellijk in ontvangst worden genomen.
U kunt naar keuze zowel contant als per bank betalen. Op zondag 3 november  kunnen aankopen worden afgehaald tussen 10.30 uur en 12.00 uur in het Dorpshuis. Na die datum kan dit nog tien dagen bij
K. Molenaar, Julianaweg 70, na 18.00 uur tel: 5065357 of email, zie hierboven